Östersjöns många ansikten

Östersjöns vatten är saltfattigt brackvatten – en unik blandning av salt- och sötvatten. Även Östersjöns organismer är en unik kombination av oceanernas och sötvattnens djur- och växtarter.

Antalet arter som anpassat sig till att leva i brackvatten är litet, men Östersjöns ekosystem är ändå rikt, och mycket stora mängder av enstaka arter kan förekomma. Många arter i Östersjön lever alldeles på gränsen till sin anpassningsförmåga, och därför är Östersjöns fauna och flora mycket känsliga även för miljöförändringar.

Ett ungt hav

Jämfört med andra hav är Östersjön ett ungt hav, som bildades först efter den sista istiden för ungefär 10 000 år sedan. Jämfört med de stora världshaven är Östersjön litet och lågt med ett genomsnittsdjup på bara 54 meter, men det är ändå den nästa största brackvattenbassängen i världen efter Svarta havet.

Östersjön är också ett mycket slutet havsområde. Östersjöns vatten byts ut mycket långsamt endast via de smala danska sunden. Östersjöns avrinningsområde, varifrån allt regnvatten rinner ut i havet, är mycket stort och omfattar utöver de nio kuststaterna även områden i fem andra länder. I avrinningsområdet bor närmare 90 miljoner människor.

Långsam vattenväxling leder till problem

Östersjöns vattenmassa är permanent skiktad: det salta havsvattnet från Nordsjön ligger kvar i Östersjöns bottenskikt, medan ytskiktet består av saltfattigt vatten som spätts ut av regnvatten och vattnet från de många floder som rinner ut i Östersjön. På grund av den långsamma vattenväxlingen och vattnets skiktning ligger miljögifter och övergödande näringsämnen kvar och påverkar Östersjön under lång tid.

Övergödningen är det största och synligaste miljöproblemet i Östersjön. Övergödningen orsakas av kväve- och fosforutsläpp, som hamnar i havet till exempel via städernas avloppsvatten och med regnvattnet från åkrarna. Näringsbelastningen främjar tillväxten av alger. Även om näringsutsläppen har minskat på senare tid, uppvisar Östersjön fortfarande synliga tecken på övergödning, såsom blåalgsblomning, grumligt vatten, slembildning vid stränderna och syrelösa bottenområden. Även kemikalier, föroreningar och plastskräp är ett hot mot havets hälsa.

Visste du det här om algblomingen?

För att få bukt med algblomningen spelar i synnerhet en minskning av fosforbelastningen en nyckelroll. Ju mer löslig fosfor som finns i havet, desto mer näring får blåalgen. Fosforbelastningen i östra Finska viken har minskat betydligt efter reningen av St. Petersburgs avloppsvatten (2004–2015). I John Nurminens Stiftelses projekt Ett rent Östersjön genomfördes en effektiv fosforrening i de tre största reningsverken i St. Petersburg, och numera renas St. Petersburgs avloppsvatten till och med bättre än EU:s normer, enligt rekommendationer från Skyddskommissionen för Östersjön, Helcom. John Nurminens Stiftelse bidrog även 2012–2013 till att avlägsna ett stort fosforutsläpp från ett upplag med gipsavfall från gödselfabriken Fosforit vid floden Luga. Även om fosforbelastningen har minskat under de senaste tio åren tack vare aktiva åtgärder för att minska utsläppen, påverkas västra Finska viken även av utsläpp från Östersjöns huvudbassäng i söder. Där har det inte skett någon motsvarande förbättring trots den minskade belastningen. En stor del av näringsbelastningen i Finland kommer från jordbruket: dess andel av både kväve- och fosforbelastningen är nästan hälften.

Visste du det här om skadliga ämnen i Östersjön?

Östersjöns bottensediment är ett arkiv av olika slags skadliga ämnen. På 1960- och 1970-talen tog Östersjön emot olika slags föreningar som innehöll stora mängder av bland annat kvicksilver, dioxiner och PCB-föreningar som ligger begravda i bottensedimenten. Efter andra världskriget sänktes även tunnvis med krigskemikalier i Östersjöns fördjupningar, och de ligger fortfarande kvar på havets botten. Det är av största vikt att undersöka bottenområdena noggrant innan det görs byggnads- eller muddringsarbeten, så att gifterna inte frigörs av bottenarbetena och kommer ut i vattnet. Havet belastas också av giftfärger som används i båtbottnar samt nya typer av kemikalie- och läkemedelsrester från konsumentprodukter, som reningsverken ännu inte klarar av att avlägsna från avloppsvattnet. Att undvika användning av onödiga kemikalier i vardagen är därför en miljöåtgärd för Östersjöns bästa.

Visste du det här om trafiken på Östersjön?

john-nurminen-banner-201608
Besök John Nurminen stiftelsens webbplats genom att klicka på bilden

Finska viken är ett av världens mest trafikerade havsområden: utöver annan trafik passerar upp till 25 oljefartyg om dagen Helsingfors, och passagerarfartygen i tvärgående riktning mellan Tallinn och Helsingfors transporterar över 7 miljoner människor om året. John Nurminens Stiftelse har i sitt projekt Tankerskydd (2009–2104) utvecklat navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) för att förbättra sjösäkerheten. Tjänsten ägs numera av Trafikverket. Tjänsten är det mest avancerade av de nordiska ländernas eNavigation-projekt och det enda systemet som redan används av fartyg som trafikerar Finska viken. Trafikverket stöder införandet av tjänsten både i Finska viken och i övriga Östersjön.

Vasa, Finland

Vasa – Helsingfors 12.11 – 19.11 370km 420km

Välkommen till Vasa i Österbotten. Karl IX grundade år 1606 en stad på handelsplatsen i Mustasaari. Staden fick namnet Vasa år 1611 efter Sveriges då regerande kungaätt Vasaätten. Vasa stad har omkring 67 000 invånare. I Vasa hittar du bland annat Österbottens museum och Kvarkens Naturcentrum Terranova. På Terranova bekantar du dig med Kvarkens skärgård som 2006 valdes till Finlands första naturarv på Unescos världsarvslista. Promenera i Kvarkens vackra skärgårdsnatur, antingen en kortare naturstig eller en längre tur längs med någon av kvarkens vandringsleder.

Vilken stor händelse drabbade Vasa år 1852?

Stockholm, Sverige

Stockholm – Vasa 05.11 – 11.11 460km 1068km

Välkommen till Stockholm. Sveriges huvudstad Stockholm grundades av Birger Jarl 1252. Stockholm var en perfekt plats för handel eftersom landvägen mellan Uppland och Södermanland möter både Östersjön och Mälaren här. Stockholms kommun har kring 871 952 invånare. Tätorten i sin tur har cirka 1,4 miljoner invånare och Storstockholm cirka 2,2 miljoner invånare. Visste du att Stockholm ibland kallas för Nordens Venedig eftersom staden ligger på många öar. Kanske vill du upptäcka Stockholm genom att paddla eller cykla.

Vilka tre av Unescos världsarv ligger i Stockholmsområdet?

Köpenhamn, Danmark

Köpenhamn – Stockholm 29.10 – 04.11 522km 610km

Velkommen til København. Nu har vi kommit till Danmarks huvudstad Köpenhamn. Köpenhamns kommun har cirka 580 000 invånare, medan Hovedstadsområdet, som motsvarar Köpenhamns tätort, har cirka 1,25 miljoner invånare. Storstadsområdet har nästan 2 miljoner invånare. Staden grundades på 1000-talet av biskop Absalon Hvides. I Köpenhamn hittar du bronsstatyn Den lille havfrue (Den lilla sjöjungfrun) som är skapad av Edvard Eriksen efter H.C Andersens saga. I Köpenhamn lönar det sig att röra sig med cykel då staden har mycket bra cykelbanor.

Vad kallas nöjesparken i centrala Köpenhamn som är en av de största turistattraktionerna i Danmark?

Lübeck, Tyskland

Lübeck – Köpenhamn 22.10 – 28.10 234km 271km

Willkommen in Lübeck, välkommen till Lübeck. Denna nordtyska hamnstad ligger vid floden Trave i delstaten Schleswig-Holstein. Lübeck har 214,429 invånare. Staden grundades 1143 av Greve Adolf II av Schauenburg och Holstein och var ett viktigt centrum för hanseförbundet som dominerade handeln på Östersjön och Nordsjön under medeltiden. Kanske du har smakat på ”Lübecker Marzipan” som är en av delikatesserna du kan köpa i Lübeck? Ta en stadspromenad och bekanta dig med den vackra staden, till exempel en tidsresa genom vackra gamla stan.

Vilken ort kallas ”Lübecks vackraste dotter”?

Gdansk, Polen

Gdansk – Lübeck 15.10 – 21.10 520km 680km

Zapraszamy do Gdańska, välkommen till Gdansk. Staden är huvudstad i Pommerns vojvodskap i Polen. Gdansk har ungefär 461 531 invånare, och storstadsområdet 1,3 miljoner invånare. Gdansk nämns för första gången i skrift år 997 men staden grundades 1224 eller 1225. Gdansk har också varit känd under det tyska namnet Danzig. Gdansk var en av de större medlemmarna i Hanseförbundet. Gdansk är bland annat känt för sin baltiska bärnsten och var ett viktigt center för bärnsten redan under medelåldern. I Gdansk kan du bekanta dig med spännande sevärdheter genom att promenera eller cykla.

Baltisk bärnsten förekommer runt hela södra Östersjön, vad är egentligen bärnsten?

Klaipėda, Litauen

Klaipėda – Gdansk 08.10 – 14.10 220km 374km

Sveiki atvykę į Klaipėdą, välkommen till Klaipeda. Klaipeda är Litauens tredje största stad med omkring 160 000 invånare. Staden är Litauens äldsta och det sägs att staden grundades 1252 och fick Lübecks stadsrättigheter 1258. Staden har också gått under namnet Memel. Klaipeda är Litauens enda hamn mot Östersjön och ligger vid inloppet till Kuriska sjön. Här kan du ta en promenad och titta på alla de vackra skulpturer och statyer som staden är känd för. Vill du upptäcka mer kan du hyra en cykel och ta färjan över till Kuriska näsets fina sanddyner.

Var byggdes segelfartyget Meridianas som du kan besöka i Klaipeda?

Riga, Lettland

Riga – Klaipėda 01.10 – 07.10 230km 308km

Laipni lūdzam Rīgā. Välkommen till Baltikums största stad, Riga. Riga är Lettlands huvudstad och har 696 593 invånare. Riga ligger vid floden Daugava och har historiskt varit Baltikums viktigaste handelsstad. Staden grundlades av Albert av Riga år 1201. Denna mysiga stad är känd för sina vackra hus i art nouveau-stil. Riga har ungefär 800 art nouveau-byggnader, den ena mer utsmyckad än den andra. Riga är en perfekt stad att promenera i och om du vill kan du ta trapporna upp i S:t Peterskyrkan i gamla stan för en vacker vy av hela Riga.

Vad är det tyska namnet på stilarten art nouveau?

Tallinn, Estland

Tallinn – Riga 24.09 – 30.09 280km 310km

Tere tulemast Tallinna, välkommen till Tallinn. Estlands huvudstad Tallinn har kring 440 000 invånare. Den danska erövringen av Estland år 1219 räknas som början på Tallinn som stad men staden nämns för första gången i historiska dokument år 1154. Tallinn har även hetat Reval. Tallinns Gamla stan, Vanalinn, finns med på Unescos lista över världsarv. Ta en promenad och njut av den medeltida miljön i Gamla stan. Ett tips är en guidad tur i Tallinns underjordiska gångar. För ivriga motionärer kanske Tallinns tv-torns trapptävling kunde vara något.

Vad menar man med ”Den sjungande revolutionen”?

St Petersburg, Ryssland

St Petersburg – Tallinn 17.09 – 23.09 317km 363km

Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Välkommen till Sankt Petersburg. Sankt Petersburg är den näst största staden i Ryssland med sina 5,2 miljoner invånare. Staden ligger vid floden Nevas utlopp i Finska viken. Sankt Petersburg grundades av den ryske tsaren Peter den store år 1703. Staden har också haft namnen Petrograd och Leningrad men tog tillbaka namnet Sankt Petersburg efter en folkomröstning 1991. I Sankt Petersburg kan du besöka ett av världens främsta konstmuseum, Eremitaget, som består av många byggnader. Varför inte besöka staden på vintern och åka skridskor på någon av stadens skridskobanor.

Vad heter palatset i barockstil i Sankt Petersburg där de forna tsarerna bodde?

 

 

Helsingfors, Finland

Helsingfors – St Petersburg 10.09 – 16.09 300km 390km

Tervetuloa Helsinkiin. Finlands huvudstad, Helsingfors, har 630 752 invånare och huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Grankulla och Esbo) har över 1,1 miljoner invånare. Staden ligger vid Finska viken och grundades av Gustav Vasa år 1550. Alexander den I gjorde Helsingfors till huvudstad år 1812, efter att Finland hade blivit ett autonomt storfurstedöme under ryska kejsardömet 1809. Samtidigt byggdes hela staden om och Helsingfors fick sitt unika empirecentrum. I Helsingfors kan du ta en promenad på Sveaborg, som är en av Helsingfors största turistattraktioner och finns på Unescos världsarvslista.

Vad heter det största regelbundna sportevenemanget i Helsingfors?

Logga in

Inte registrerad ännu? Registrera dig nu!