Vad skapar en god skola?

Många faktorer bidrar till en trevlig och trygg skolmiljö. Vad tycker du är viktigt för en god skola?

9 funderingar om “Vad skapar en god skola?

  1. Eleverna blir hörda, lärarna blir hörda och föräldrarna blir hörda. På detta sätt blir skolan en gemensam och trivsam arbetsplats.

  2. Att det finns en tillit mellan de vuxna. Att lärarna talar med respekt om föräldrarna och vice versa. Att det också finns utrymme för konstruktiv kritik och att föräldranas åsikter tas på allvar.

  3. Det är viktigt att skolbyggnaden är sund och att inomhusluften är god. Det verkar som om många skolor drabbats av allvarliga fuktskador.

  4. En god skola skapas av personerna i skolan, av motiverade lärare och inspirerade elever. I en god skola lär man respekt genom att visa respekt, där lyssnar man på varandra och tar hänsyn. När problem uppstår tar man i tu med dem genast om med rätta medel. När alla känner sig trygga och hörda skapas också goda förutsättningar för inlärning. Man lär sig när man har roligt och känner sig välkommen.

  5. Eleverna trivs bättre med motivering att lära sig än att hela tiden påpeka det som är fel vid inlärningen hos personen. Det är väl bättre att också alla lärare har de verktyg och tid som behövs att kunna lära sina elever något nytt. Stress hör inte till inlärningen och tyvärr är det så i många skolor ingen individuell inlärning här utan maskininlärning i dagens effektiverings samhället.

  6. En god skola är en sådan där man vågar se och identifiera mobbning och vågar ta itu med den.

    1. Lovisabo, Tina och Maarit har sagt det jag tycker är en bra skola. Jag vill ännu understryka Maarits kommentar om mobbning. INGEN enda vuxen i skolan får ”blunda” när de ser eller hör mobbning. Nolltolerans!!! Om de vuxna inte reagerar känns det för barnet/tonåringen som att de står på mobbarnas sida. Mobbaren mår ju inte heller bra.

Comments are closed.